تبلیغات
ساخت كد آهنگساخت كد موزیک آنلاین
جاوا - این کد جاوا اسکریپت یه تقویم میلادی جدولی رو در ویلاگتون نمایش می ده Online User

چت روم


دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

در حال بارگذاری...
جستجو در عناوین مطالب
<!-- www.js.coo.ir -->
<!-- begin the script--><body>
<center>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
monthnames = new Array(
"January",
"Februrary",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"Decemeber"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
todayDate=new Date();
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0) 
&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=2 bgcolor=white "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("bordercolor=black><font color=black>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>" 
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear 
+ "</strong></center></font></td></tr>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<tr>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>Su</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>M</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>Tu</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>W</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>Th</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>F</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<td align=center>Sa</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">; 
document.write("</tr>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<tr>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
if (linkdays[c] != null) {
if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
document.write("<a href=\"" + linkdays[c][2] + "\">"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
linktrue=true;
      }
   }
}
if (count==thisdate) {
document.write("<font color='FF0000'><strong>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
if (count <= monthdays[thismonth]) {
document.write(count);
}
else {
document.write(" "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
if (count==thisdate) {
document.write("</strong></font>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
if (linktrue)
document.write("</a>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("</td>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
count++;
}
document.write("</tr>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("<tr>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
startspaces=0;
}
document.write("</table></p>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
// End -->
</script>
</center>
</body>
<!--end of the script-->
<!-- www.js.coo.ir -->
مطالب پیشین (آخرین پست های ارسالی)
 :: اس ام اس های دلشکسته
 :: اس ام اس حالگیری به پسرها
 :: جک
 :: عزرائیل در تاکسی !
 :: انشاء....
 :: ریسک (داستان طنز)
 :: ترنم........؟
 :: شعر طنز
 :: هیچكس در دل تاریكی شب
 :: گلچین شعرهای زیبا
 :: تشخیص عشق واقعی
 :: فیلتر شکن
 :: مشعل
 :: آنلاین بازی
 :: چگونه در حداقل زمان به اندامی متناسب دست یابیم


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما

Online User
<