تبلیغات
ساخت كد آهنگساخت كد موزیک آنلاین
جاوا - این کد جاوا اسکریپت وبلاگتون رو ستاره بارون می کنه Online User

چت روم


دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

در حال بارگذاری...
جستجو در عناوین مطالب
<!-- www.js.coo.ir -->
<!-- begin the script--><script language=JavaScript>
var no = 10; // snow number
var speed = 12; // smaller number moves the snow faster
var snowflake = "http://www.ljava.persiangig.com/javascripts/star.gif";

var ns4up = (document.layers) ? 4 : 0;  // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp;    // coordinate and position variables
var am, stx, sty;  // amplitude and step variables
var i, doc_width = 400, doc_height = 500;
if (ns4up) {
  doc_width = self.innerWidth;
  doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
  doc_width = 1000;
  doc_height = 1000;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {  
  dx[i] = 0;                        // set coordinate variables
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);  // set position variables
  yp[i] = Math.random()*doc_height;
  am[i] = Math.random()*20;         // set amplitude variables
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
  sty[i] = 0.7 + Math.random();     // set step variables
  if (ns4up) {                      // set layers
    if (i == 0) {
      document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
    } else {
      document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
    }
  } else if (ie4up) {
    if (i == 0) {
      document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
    } else {
      document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
      document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
    }
  }
}
function snowNS() {  // Netscape main animation function
  for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
    yp[i] += sty[i];
    if (yp[i] > doc_height-50) {
      xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
      yp[i] = 0;
      stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
      sty[i] = 0.7 + Math.random();
      doc_width = self.innerWidth;
      doc_height = self.innerHeight;
    }
    dx[i] += stx[i];
    document.layers["dot"+i].top = yp[i];
    document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
  }
  setTimeout("snowNS()", speed);
}

function snowIE() {  // IE main animation function
  for (i = 0; i < no; ++ i) {  // iterate for every dot
    yp[i] += sty[i];
    if (yp[i] > doc_height-50) {
      xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
      yp[i] = 0;
      stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
      sty[i] = 0.7 + Math.random();
      doc_width = document.body.clientWidth;
      doc_height = document.body.clientHeight;
    }
    dx[i] += stx[i];
    document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
    document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
  }
  setTimeout("snowIE()", speed);
}

if (ns4up) {
  snowNS();
} else if (ie4up) {
  snowIE();
}
</script>
<!--end of the script-->
<!-- www.js.coo.ir -->

مطالب پیشین (آخرین پست های ارسالی)
 :: اس ام اس های دلشکسته
 :: اس ام اس حالگیری به پسرها
 :: جک
 :: عزرائیل در تاکسی !
 :: انشاء....
 :: ریسک (داستان طنز)
 :: ترنم........؟
 :: شعر طنز
 :: هیچكس در دل تاریكی شب
 :: گلچین شعرهای زیبا
 :: تشخیص عشق واقعی
 :: فیلتر شکن
 :: مشعل
 :: آنلاین بازی
 :: چگونه در حداقل زمان به اندامی متناسب دست یابیم


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما


کد پخش زنده برای سایت شما

Online User
<